niedziela 24 październik, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nowe przepisy regulujące poruszanie się elektrycznymi hulajnogami!

piątek 10 wrzesień, 2021

Znacie nowe przepisy regulujące poruszanie się elektryczny hulajnogami? Te małe, poręczne i szybkie środki transportu opanowały nasze miasta. Niestety ich użytkownicy często zapominają o obowiązku stosowania się do znaków drogowych, poruszania się z wyznaczoną prędkością czy ustępowania pierwszeństwa pieszemu. Jak informuje Policja, praktycznie każdego dnia funkcjonariusze spotykają się z wykroczeniami popełnianymi przez kierujących wspominanymi pojazdami oraz słabą znajomością obowiązujących od kilku miesięcy przepisów.

Poniżej zapoznacie się z najważniejszymi zasadami, które oprócz hulajnóg obowiązują również urządzeń transportu osobistego, jak też tych wspomagających ruch.

Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Hulajnoga elektryczna: uprawnienia

    od osób w wieku od 10 do 18 roku życia, wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T;

    od osób które ukończyły 18 lat nie wymaga się uprawnień;

    dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się urządzeniem transportu osobistego jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Hulajnoga elektryczna: obowiązki

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany:

    korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;

    korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h;

    sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;

    zachować bezpieczny odstęp – nie mniejszy niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, UTO, UWR, kolumna pieszych);

    w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów kierujący może wyjątkowo korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h z zachowaniem następujących zasad:

        jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;

        zachowanie szczególnej ostrożności;

        ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Hulajnoga elektryczna: zakazy

Przepisy zabraniają:

    kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;

    przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów;

    ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów;

    czepiania się pojazdów;

    jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;

    ciągnięcia za pojazdem kierującego UTO, osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innymi podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku.

Hulajnoga elektryczna: parkowanie

Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbardziej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.
 

UTO (Urządzenie Transportu Osobistego): korzystanie z drogi

Kierujący urządzeniem UTO nie może korzystać z jezdni. Jest obowiązany korzystać z:

    drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;

    gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów może korzystać z chodnika.

Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, kierujący UTO musi zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym.

UTO: obowiązki

Osoba poruszająca się na UTO jest obowiązana:

    zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu;

    jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;

    sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;

    zachować bezpieczny odstępu – nie mniejszy niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, UTO, UWR, kolumna pieszych).

UTO: zakazy

Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się:

    kierowania w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie,

    ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;

    przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;

    czepiania się pojazdów;

    ciągnięcia za pojazdem kierującego UTO, osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innymi podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku;

UTO: parkowanie

Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbardziej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.

REKLAMA
© 2021 Radio Nysa