niedziela 23 czerwiec, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Jak zadbać o powietrze?! Gminne spotkanie

wtorek 05 lipiec, 2022

Spotkanie informacyjne z pracownikami Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste powietrze” odbędzie się 7 lipca w godzinach od 11.30 do 14.30 w Galerii Handlowej „Dekada”.

Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji dotyczących programu, w tym:

  • rodzajów przedsięwzięć na które można uzyskać dofinansowanie
  • wysokości poszczególnych kosztów kwalifikowanych
  • sposobu składania wniosków o dofinansowanie
  • zasad realizacji i rozliczania inwestycji

Program „Czyste powietrze”  jest skierowany do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (w budynku mogą być wydzielone maksymalnie dwa lokalne mieszkalne). Program przewiduje dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.

© 2021 Radio Nysa